GEOPROJEKT

miernictwo górnicze, geodezja, geologia


Szanowny Kliencie,

w 1996 roku założyłem firmę „Usługi Geodezyjne”, przemianowaną następnie na „GEOPROJEKT”.
Od blisko 20 lat wykonujemy specjalistyczne roboty miernicze, geodezyjne i geologiczne.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą.
Geodeta uprawniony, mierniczy górniczy

Adam Karol

Zleceniodawcy

kghm gddkia strabag terrabud mineral pebeka gazoprojekt gazsystem ornet dsdik pbd pugib zanam
www.kghm.pl
www.gddkia.gov.pl
www.strabag.com
www.terrabud.pl
www.mineral-cesko.com
www.pebeka.pl
www.gazoprojekt.pl
www.gaz-system.pl
www.ornet.com.pl
dsdik.wroc.pl
www.kghmzanam.com

Wieloletnie Doświadczenie

Od blisko 20 lat pomagamy Górnikom, Projektantom i Inwestorom Indywidualnym, a doskonałą jakość naszych Usług potwierdzają liczne rekomendacje.

Wyspecjalizowana Kadra

Zatrudniamy doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników inżynieryjno - technicznych. Współpracujemy z uprawnionymi geologami górniczymi.

Najnowsze Technologie

Posiadamy 3 Bezzałogowe Statki Powietrzne do fotogrametrii lotniczej wraz z oprogramowaniem. Używamy  wysokiej klasy instrumentów geodezyjnych firm Leica, Topcon, Trimble. Posługujemy się specjalistycznym oprogramowaniem obliczeniowym i graficznym.

Nowości

Do Góry

Nasza oferta.

Dla Górnictwa

 • Sporządzenie map wyrobisk i sytuacyjno-wysokościowych w zgodzie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego w oparciu o opracowania aerofotogrametryczne
 • Sprawowanie nadzoru mierniczego i geologicznego nad ruchem zakładów górniczych
 • Sporządzanie dokumentacji ruchu zakładu górniczego: PZZ, planów ruchu
 • Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko, projektów rekultywacji
 • Sporządzanie geologicznych operatów ewidencyjnych ubytku zasobów, dokumentacji geologicznych, projektów prac geologicznych, wniosków koncesyjnych
 • Pomiary deformacji terenu górniczego

Firmy Projektowe

Geodezja inżynieryjna:
 • Szczegółowe pomiary inwentaryzacyjne dla celów sporządzenia projektów modernizacji nawierzchni drogowych
 • Sporządzanie map do celów projektów drogowych dla nowo budowanych i modernizowanych dróg, chodników, ścieżek rowerowych itp.

Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne:
 • Geodezyjna obsługa inwestycji konstrukcyjnych i drogowych, pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • Tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego

Numeryczny model terenu:
 • Sporządzenie wektorowego numerycznego modelu terenu na podstawie polilinii krawędziowych 3D i punktów rozproszonych.

Inwestor Indywidualny

 • Podziały nieruchomości
 • Sporządzanie map do celów projektowych
 • Wytyczanie budynków i przyłączy
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy
Do Góry

Rekomendacje.

Firma Geoprojekt Karol Adam realizuje od 1.04.2009 r. nasze zlecenie „Obsługa miernicza i geologiczna zakładu górniczego Piaskownia Obora”. W ramach zlecenia firma wykonuje kompleksową obsługę mierniczą i geologiczną w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych. Ponadto firma ta wykonuje doraźne prace geodezyjne i geologiczne w ruchu zakładu górniczego, wykonuje pomiary i badania jakości kopaliny, opracowuje wyniki pomiarów i badań stanu i jakości wód w otoczeniu kopalni, wykonuje pomiary deformacji terenu górniczego pod wpływem eksploatacji górniczej ZG „Lubin”, świadczy doradztwo w zakresie ochrony środowiska na terenach górniczych, geotechniki i hydrogeologii.

Prace polowe, obliczeniowe i inne opracowania w ramach zlecenia wykonywane są w terminie, z należytą starannością. Posiadający nowoczesne instrumenty pomiarowe i oprogramowanie do obróbki i prezentacji danych wykonawca wykazuje się wysoką jakością prac pomiarowych i obliczeniowych oraz odpowiednią umiejętnością interpretacji wyników pomiarów. Pracownicy firmy Geoprojekt Karol Adam charakteryzują się wysoką dyspozycyjnością, odpowiedzialnym zachowaniem w warunkach pracy w zakładzie górniczym, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i interdyscyplinarną wiedzą fachową.

Na podstawie blisko dwuletniej współpracy możemy polecić firmę Geoprojekt Karol Adam jako godnego zaufania partnera, odpowiedzialnie realizującego zlecone zadania w zakresie miernictwa górniczego, geodezji inżynieryjnej, hydrogeologii i geologii górniczej.

— Piaskownia Obora - Kopalnia odkrywkowa piasku grupy KGHM.

Do Góry

Najważniejsze realizacje.

Miernictwo górnicze i geologia górnicza (podziemne zakłady górnicze) latach 2012-2017:

Obsługa miernicza i geologiczna odkrywkowych zakładów górniczych: „Obora”, „Grzędy”, „Borówno”, „Siedlimowice”, „Mikoszów” i "Kunice-Pątnów" , w tym m.in.:

Geodezja inżynieryjna 1996-2017:

Do Góry

Nasz Zespół.

Do Góry

Skontaktuj się z nami.

GEOPROJEKT Karol Adam

ul. Kamienna 72/2
(osiedle Ustronie IV)

59-300 Lubin
woj. dolnośląskie

Tel: 605 359 536

Email:


Do Góry